Cơ hội đầu tư EB-5

Trung tâm vùng Gladstone không những cung cấp cơ hội nhập cư cho các nhà đầu tư nước ngoài mà còn kết nối các chủ đầu tư dự án với nguồn vốn mới từ nhà đầu tư. Chúng tôi tự hào khi nói rằng trung tâm vùng được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận để phục vụ cho Quận Los Angeles và Quận Cam tại tiểu bang California.

 
 
 

Bạn có thắc mắc cần giải đáp?

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi!